Polityka prywatności

W firmie Marian Adam Mizera przywiązujemy szczególną wagę do poszanowania prywatności osób korzystających z naszego portalu. Wszelkie dane osobowe pozyskiwane za pomącą naszego serwisu przetwarzane są zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101 poz. 926). Naszym priorytetem jest ochrona praw i wolności osób, które udostępniły nam swoje dane osobowe. Korzystanie z portalu w zakresie podstawowym nie jest uzależnione od udostępnienia spółkom firmy Marian Adam Mizeradanych osobowych użytkownika. Udostępnienie danych osobowych w portalu jest całkowicie dobrowolne. Korzystanie z portalu nie jest uzależnione od uaktywnienia cookies.

Firma Marian Adam Mizera
Firma Marian Adam Mizera prowadzi portal na prywatny użytek swoich Klientów i potencjalnych Klientów. 

Portal ma za zadanie ułatwić Klientom firmy Marian Adam Mizera uzyskiwanie informacji o umowach łączących ich ze tymi spółkami. Zadaniem portalu jest również udostępnienie naszym Klientom, jak i potencjalnym Klientom, informacji firmy Marian Adam Mizera, jej produktach oraz o możliwościach zawierania umów, jak również porad ułatwiających m.in. znalezienie odpowiedniej oferty lub skuteczną likwidację szkody. Korzystanie z portalu w powyższych celach jest zgodne z prawem.

Korzystanie z zamieszczonych w portalu materiałów jest dozwolone wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku w rozumieniu przepisów o prawie autorskim. Usuwanie jakichkolwiek informacji o prawach własności intelektualnej lub innych informacji dotyczących zastrzeżonego charakteru takich materiałów stanowi naruszenie przepisów prawa. Bez upoważnienia udzielonego przez firmę Marian Adam Mizera na piśmie nie wolno rozprowadzać, przesyłać, modyfikować, zamieszczać na innych stronach ani wykorzystywać zawartości strony do celów publicznych lub komercyjnych, co dotyczy w szczególności tekstów i zdjęć.

Prawa własności intelektualnej
Zawartość stron internetowych serwisu jest własnością firmy Marian Adam Mizera. Logo i nazwa prezentowane na tej stronie są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub utworami należącymi do firmy Marian Adam Mizera. Wszystkie znaki towarowe i materiały, jakie można obejrzeć lub przeczytać na tej stronie są - o ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej - chronione przepisami prawa i nie mogą być wykorzystywane bez wcześniejszej pisemnej zgody firmy Marian Adam Mizera. Wszelkie autorskie prawa osobiste i majątkowe do portalu, jak i do jakichkolwiek jego elementów są zastrzeżone.

Odnośniki do innych stron
Firma Marian Adam Mizera nie ponoszą odpowiedzialności za treści, funkcjonowanie oraz bezpieczeństwo stron lub witryn należących do innych podmiotów, do których odnośniki (linki) zamieszczone są w niniejszym serwisie. Strony te działają niezależnie i nie mogą być w żaden sposób kontrolowane przez firme Marian Adam Mizera. Zalecamy, by po przejściu na inne strony zapoznać się z polityką prywatności ich właściciela.

Ograniczenie odpowiedzialności
Firma Marian Adam Mizera nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe z dostępu lub korzystania z niniejszego portalu, w tym za jakiekolwiek uszkodzenia lub wirusy, jakie mogą zainfekować sprzęt komputerowy lub inne urządzenia w związku z dostępem do serwisu, korzystaniem lub pobieraniem z niego jakichkolwiek materiałów, danych, tekstów, zdjęć, lub innych plików. Firma Marian Adam Mizera nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od nich nieprawidłowości techniczne w działaniu serwisu oraz za przerwy w jego dostępności.

Postanowienia końcowe
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację niniejszej Polityki prywatności. Wszelkie informacje, reklamy
i cenniki zamieszczone w portalu nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do zawarcia umowy. 

Firma Marian Adam Mizera zapewnia realizację uprawnień wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo do żądania uzupełniania i sprostowania danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych przez prawo.

 

Uwaga : Z przyjemnością udzielę Państwu wyczerpujących informacji na temat bogatej oferty ubezpieczeniowo-finansowej. Moja usługa w zakresie doradztwa ubezpieczeniowego i pośrednictwa finansowego jest całkowicie bezpłatna. Od klientów nie pobieram w tym zakresie żadnych opłat. Aby dowiedzieć się więcej na temat moich usług umów się na bezpłatne i indywidualne spotkanie.