Nowości, aktualne wiadomości w języku polskim w de.

» Verkehrs-Bußgeldkatalog

Bußgeldkatalog - hier finden Informieren Sie sich über den aktuellen Bußgeldkatalog für Ordnungswidrigkeiten im Straßenverkehr. :

  Bußgeldkatalog (PDF, 450 kB)

» Zasiłek rodzinny z tytułu urodzenia dziecka w Niemczech

Das Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz gilt seit dem 1. Januar 2007

Zasiłek rodzinny dla rodziców dziecka które urodziło się po 1 stycznia 2007 roku, rodzice maja prawo do pobierania zasiłku rodzinnego. Otrzymać mogą go rodzice bez względu na wysokość dochodów.

Ile wynosi zasiłek rodzinny ?

Wysokość zasiłku stanowi  67 % naszych wcześniejszych dochodów (także dochodów z Gewerby). W przypadku, gdy nasze dochody były niewielkie, mamy możliwość podwyższenia zasiłku do 100 % dochodów. Jeśli nasze dziecko jest starsze, możemy wystąpić o podwyższenie zasiłku do 70 % dochodów. Przeliczając procenty na euro: zasiłek rodzinny wynosi od 300 do 1800 euro, w zależności od wysokości dochodów (także dochodów z Gewerby).
Dolna stawka zasiłku -300 euro wypłacana jest osobom niepracującym, pobierającym zasiłek dla bezrobotnych lub zasiłek z opieki społecznej. A jeśli jesteśmy szczęśliwymi posiadaczami bliźniaków, trojaczków otrzymamy następne 300 euro na kolejne dziecko. Zasiłek rodzinny możemy otrzymywać przez 12 miesięcy, czas ten może ulec przedłużeniu o kolejne 2 miesiące w przypadku, gdy drugi partner ograniczy swoją działalność zarobkową i w tym czasie zajmie się wychowaniem dziecka.

Zasiłek rodzinny mogą otrzymać osoby :

 • Opiekujące się lub wychowujące dziecko
 • Posiadające stałe miejsce zamieszkania w Niemczech
 • Mieszkające z dzieckiem w jednym gospodarstwie domowym
 • Które nie prowadzą działalności zarobkowej
  (ewentualnie wykonują ją częściowo)
Marian - Adam Mizera
Dyplomowany, niezależny fachowiec ubezpieczeniowy, Makler
Versicherungsfachmann (BWV)
BWV - Berufsbildungswerk der Deutschen Versicherungswirtschaft (BWV) e.V.
Versicherungsmakler mit Erlaubnis nach § 34d Abs. 1 GewO

» Zasiłek rodzinny na dziecko w Niemczech - Kindergeld

Od chwili przystąpienia Polski do Unii Europejskiej (maj 2004) obywatele polscy pracujący lub prowadzący firmę w Niemczech mają prawo do otrzymywania zasiłku rodzinnego na dziecko (Kindergeld), nawet jeśli dzieci przebywają na stałe w Polsce. Maksymalna wysokość zasiłku wynosi miesięcznie :

 • 184 € na pierwsze i drugie dziecko
 • 190 € na trzecie dziecko
 • 215 € na kolejne dzieci
Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać świadczenie na dziecko ?
 • wypełnić i złożyć wniosek - formularze zgłoszeniowe można odbierać w Urzędach Rodzinnych (Familienkasse)
 • dołączyć do wniosku zaświadczenie o legalnym zatrudnieniu
 • dołączyć akt urodzenia dziecka
 • dołączyć dokument potwierdzający dalsze kształcenie w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia
Gdzie złożyć wniosek ?

Podania o zasiłek rodzinny na dziecko można składać w Niemieckim Urzędzie Pracy w dziale ds. rodzinnych - (Familienkasse). Wniosek można również wysłać pocztą. Zasiłek można otrzymywac także na dzieci przysposobione i na dzieci współmałżonka, jeżeli tylko należą do gospodarstwa domowego wnioskodawcy. Podanie o zasiłek dla dzieci zostanie rozpatrzony przez Niemiecki Urząd Rodzinny tylko po przesłaniu wszystkich wymaganych dokumentów.

Uwaga : Zasiłek rodzinny wypłacany jest z reguły do 18 bądź 21 roku życia dziecka, a w przypadku gdy nauka jest kontynuowana na studiach wyższych do 25 roku (oraz od 27* roku) życia. Bliższych informacji można zasięgnąć u mnie.Marian - Adam Mizera
Dyplomowany, niezależny fachowiec ubezpieczeniowy, Makler
Versicherungsfachmann (BWV)
BWV - Berufsbildungswerk der Deutschen Versicherungswirtschaft (BWV) e.V.
Versicherungsmakler mit Erlaubnis nach § 34d Abs. 1 GewO

» Kinderzuschlag (Zasiłek rodzinny na dziecko - dodatek do Kinderged)

Kinderzuschlag wird an Eltern mit geringem Einkommen gezahlt, die in Ihrem Haushalt unverheiratete Kinder unter 25 Jahre versorgen. Wenn also das Einkommen nur reicht, um den eigenen Lebensunterhalt zu decken, aber nicht den der unverheirateten Kinder unter 25 Jahren, dann kann ein Antrag auf Kinderzuschlag gestellt werden. Für verheiratete Kinder oder Kinder ab dem vollendeten 25. Lebensjahr besteht kein Anspruch auf Kinderzuschlag, selbst dann nicht, wenn diese noch Kindergeld erhalten. Die Höhe des Kinderzuschlags beträgt maximal 140,00 Euro pro Monat. Die Leistung wird für höchstens 36 Monate gewährt.

Unter welchen Voraussetzungen wird Kinderzuschlag gezahlt ?

 • Um die Leistung zu bekommen, muss ein Anspruch auf Kindergeld vorliegen.
Wo kann ich den Antrag auf Kinderzuschlag stellen ?

Die Anträge auf Kinderzuschlag werden von der Familienkasse der Bundesagentur für Arbeit entgegengenommen.

Hinweis : Der Kinderzuschlag wird von der Familienkasse der zuständigen Arbeitsagentur gezahlt.
» Ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech dla Polaków

Poprzez ostatnią reformę zdrowotną każdy mieszkaniec Niemiec powinien ubezpieczyć się na wypadek choroby w państwowym (GKV) lub prywatnym systemie zdrowotnym (PKV). (§ 193) W związku z tym również obcokrajowcy zameldowani w Niemczech np. prowadzący własną działalność gospodarczą – Gewerbe, podlegają powyższej ustawie wraz z członkami rodziny oraz osobami podopiecznymi.

W państwowym systemie zdrowotnym (GKV) obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego istnieje już od 1 kwietnia 2007 roku. Osoby przynależne do tego systemu zobowiązane są odprowadzać składki od tego dnia.

Ostateczny obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego w Prywatnych kasach zdrowotnych ustalony został w dniu 01.01.2009. Składki w prywatnym systemie zdrowotnym (PKV) wraz z obowiązkowym Ubezpieczeniem Opieki społecznej / Pflegepflichtversicherung - muszą być nadpłacone ostatecznie od dnia 01.02.2009.

W razie kontroli lub leczenia szpitalnego bez obowiązkowego w/w ubezpieczenia trzeba nadpłacić składki naliczone w taryfie podstawowej w wysokości 569,63 € poprzez 6 miesięcy, bez względu na wiek lub stan zdrowia. Dochodzą do tego również składki dodatkowe oraz ewentualne kary ze strony Miast za nieposiadanie obowiązkowego Ubezpiecznia Opieki społecznej / Pflegepflichtversicherung.

Moja indywidualna odpowiedź na tą sytuację :

Wszelkie ubezpieczenia z poza granic Niemiec wygasają z chwilą zameldowania się w Niemczech oraz z chwilą podjęcia jakiejkolwiek pracy. Ubezpieczenia typu turystyczne nie pokrywają kosztów leczeń długotrwałych, komplikacji powypadkowych lub prowadzenia ciąży oraz związanych z nią regularnych badań oraz porodu w Niemczech.

Każdy powinien zadbać o swoje zdrowie i zdrowie członków rodziny, powinien mieć ubezpieczenie zgodne z ustawą państwa, w którym żyje oraz z ustawą międzynarodową.

Najważniejsze jest jednak, aby w razie wypadku i długotrwałego leczenia ubezpieczenie mogło pokryć wszystkie koszty z tym związane bez ryzyka poniesienia konsekwencji prywatnej czasem na całe życie.

Proponuję prywatne spotkanie, aby razem zastanowić się jakie ubezpieczenie będzie dla Państwa najlepsze - GKV (Państwowa kasa) czy PKV (Prywatna kasa)Marian - Adam Mizera
Dyplomowany, niezależny fachowiec ubezpieczeniowy, Makler
Versicherungsfachmann (BWV)
BWV - Berufsbildungswerk der Deutschen Versicherungswirtschaft (BWV) e.V.
Versicherungsmakler mit Erlaubnis nach § 34d Abs. 1 GewO

» Gesundheitsreform - Versicherungspflicht seit 16. Juni 2008

Information - Bundesministerium für Gesundheit - Versicherungspflicht

"Wie wichtig eine Absicherung für den Krankheitsfall ist, merkt man spätestens, wenn man krank wird und keine hat. Zwar waren auch bisher die meisten Einwohner in Deutschland über eine Krankenversicherung abgesichert, aber die Zahl derer, die ohne jegliche Absicherung im Krankheitsfall waren, war immer noch zu groß. Ihnen konnte es bisher jederzeit so gehen, dass sie bei Krankheit nicht wussten, wie sie die notwendigen Behandlungskosten bezahlen sollten. Dies soll in Zukunft niemandem mehr passieren.

Alle Einwohnerinnen und Einwohner, die keinen Anspruch auf anderweitige Absicherung im Krankheitsfall haben, erhalten wieder Zugang zu einer Krankenversicherung. Ob gesetzlich oder privat, hängt davon ab, wie man vorher versichert war. Wer bisher weder gesetzlich noch privat versichert war, wird in dem System versichert, dem er oder sie aufgrund der zuletzt ausgeübten Tätigkeit zuzuordnen ist. Wer zum Beispiel selbstständig ist, hat Zugang zur privaten Krankenversicherung.

Die Erweiterung der bisherigen Versicherungspflicht auf Personen ohne anderweitige Absicherung im Krankheitsfall bedeutet, dass im Grundsatz nunmehr jede und jeder dazu beiträgt, das persönliche Krankheitsrisiko finanziell abzusichern. Sie verhindert auch, dass Menschen bewusst auf die Absicherung verzichten, weil sie wissen, dass letztlich die Allgemeinheit die Kosten einer medizinischen Behandlung tragen muss, wenn die eigenen Mittel nicht ausreichen. Zugleich kann allen, die versichert sind, künftig auch der Versicherungsschutz nicht mehr vollständig entzogen werden zum Beispiel wegen Beitragsrückstand.

Auf der anderen Seite gilt: Wer zu spät, zum Beispiel erst, wenn er krank ist, dieser neuen Versicherungspflicht nachkommt, muss nicht bezahlte Beiträge nachzahlen. Denn seit dem 1. April 2007 ist diese neue Versicherungspflicht in der GKV entstanden, die damit verbundene Beitragspflicht beginnt mit dem Zeitpunkt, in dem kein anderweitiger Anspruch auf Absicherung im Krankheitsfall vorliegt. In der privaten Krankenversicherung beginnt die entsprechende Pflicht zum Abschluss einer Krankenversicherung ab dem 1. Januar 2009. Im Ergebnis besteht danach praktisch für alle Bürgerinnen und Bürger eine lückenlose Krankenversicherungspflicht. Sie sind soweit dies nicht schon bereits der Fall war - damit zugleich auch pflegeversichert."

Wer muss sich versichern ?

Bundesministerium für Gesundheit - "Mit der Einführung der Versicherungspflicht seit dem 1. Januar 2009 muss sich jede/r versichern. Wer dies nicht tut, muss bei verspätetem Vertragsabschluss Prämienzuschläge zahlen: Für Februar bis Mai dieses Jahres jeweils den vollen Monatsbeitrag, also maximal rund 570 Euro pro Monat, ab Juni 2009 für jeden weiteren Monat ein Sechstel des entsprechenden Beitrags. Sie sollten also auf jeden Fall einen Vertrag abschließen, falls Sie dies nicht schon getan haben."

» Hartz IV - So bleibt Ihr Vermögen geschützt !

Mit der richtigen Vorsorge-Strategie bleibt fürs Alter gespartes Vermögen auch im Falle längerer Arbeitslosigkeit geschützt. Insbesondere jüngeren Sparern sollen, von Anfang an zumindest einen Teil der Sparbeträge "hartz IV sicher" anzulegen.

Generell müssen Arbeitslose, bevor sie Arbeitslosengeld II erhalten, ihr verwertbares Vermögen aufbrauchen. Zum Vermögen zählen nicht nur Bargeld, Sparbücher, Tagesgeldkonten, Lebensversicherungen, Grundstücke, Wertpapiere, nicht selbst genutzte Immobilien, wertvoller Schmuck, Zweitfahrzeuge oder Luxusfahrzeuge.
Doch dieser Verpflichtung sind Grenzen gesetzt:

Für sie gelten die allgemeinen Vermögensfreibeträge :

 • 150 Euro pro Lebensjahr, (mindestens 3.100 Euro - maximal 9.750 Euro)
 • für alle geboren vor dem 1. Januar 1948, beträgt der Freibetrag 520 Euro pro Lebensjahr (maximal 33.800 Euro)
 • zusätzliche Altersvorsorge-Freibetrag (250 Euro pro Lebensjahr, maximal 16.250 Euro)
 • für minderjährige Kinder gilt ein Freibetrag von 3.100 Euro
 • Freibetrag von 750 Euro für notwendige Anschaffungen je Mitglied der Bedarfsgemeinschaft
 • keine Kündigung der Verträge bei mehr als 10 % Verlust !
 • Betrieblichen Altersversorgung, Basis-/(Rürup) - Rente, bis zum Altersgrenze
 • Riester-Rente bis der jährliche Höchstbetrag von 2.100 Euro
» Die Abgeltungsteuer ist da

Sind Sie up to date ?

Am 01.01.2009 wurde in Deutschland die Abgeltungsteuer für Kapitalvermögen eingeführt.
Damit entfällt die bisherige Kapitalertragsteuer und es ergeben sich für Sparer und Vorsorger neue Bedingungen.

Durch das Unternehmensteuerreformgesetz 2008 ersetzt die Abgeltungssteuer die Kapitalertragssteuer. Als Einkünfte aus Kapitalvermögen gehören ab 1.1.2009 auch die privaten Veräußerungsgewinne (Kursgewinne) aus Wertpapieren. D.h. auch nach einer Haltedauer von mehr als einem Jahr sind die erzielten Kursgewinne steuerpflichtig. Der Abgeltungsteuer unterliegen Zinsen, sowie Dividenden, als auch Erträge aus Fonds und aus Zertifikaten. Der Abzug der Abgeltungssteuer erfolgt direkt durch die Bank.

Veräußerungsgewinne sind mit 25% Steuersatz zzgl. 5,5% Soli, zzgl. Kist. zu versteuern, unabhängig von der Haltedauer. Vor dem 31.12.2008 erworbene Anteile bleiben steuerfrei nach einjähriger Spekulationsfrist.

Was Können Sie dagegen tun ?

 • passen Sie Ihre Anlagestrategie auf die veränderten Bedingungen an
 • jede Anlage Optimieren, prüfen und entscheiden Sie neu
 • möglichst langfristig und auf mehrere Etappen Planen
 • minimieren Sie Risiko einer Fondsschließung bei neu oder unbekannten aufgelegte Fonds
 • meiden Sie (Intransparente Fonds) bei bestimmten ausländischen Fonds
 • verzichten Sie nicht auf eine unabhängige Beratung
 • gehen Sie nicht zu einer konzerngebundenen Hausbank oder einem Vertrieb
 • achten Sie darauf, dass der Berater selbst keine eigenen Produkte aufgelegt hat
 • prüfen Sie meine Kompetenz, Transparenz und Unabhängigkeit
 
 
Uwaga : Możesz siebie oraz Twoją rodzinę odpowiednio przygotowac na takie sytuacje i zabezpieczyc, chcesz wiedziec więcej skontaktuj się ze mną udziele wszelkich dalszych poufnych informacji i wskazan przy osobistej rozmowie prywatnej.

 

Uwaga : Z przyjemnością udzielę Państwu wyczerpujących informacji na temat bogatej oferty ubezpieczeniowo-finansowej. Moja usługa w zakresie doradztwa ubezpieczeniowego i pośrednictwa finansowego jest całkowicie bezpłatna. Od klientów nie pobieram w tym zakresie żadnych opłat. Aby dowiedzieć się więcej na temat moich usług umów się na bezpłatne i indywidualne spotkanie.