Ochrona Prawna Mizera Marian - Adam - Makler, Agentur Mizera, Düsseldorf, Mettmann, Hilden, NRW

Udowodnij Twoją rację bez obawy poniesienia ryzyka finansowego !

Ryzyko przegrania sprawy sądowej jest zawsze możliwe, nawet jeśli wierzysz w Twoją rację i prawo. Przegranie rozprawy niesie za sobą wysokie koszty sądu, radcy prawnego, adwokatów, biegłych sądowych, oraz rzeczoznawstwa.

Aby nie bać się tych kosztów możesz się ubezpieczyć od ochrony prawnej  (Rechtsschutzversicherung) Ubezpieczenie to pokryje koszty niezbędne dla reprezentowania interesów Twoich i Twojej rodziny na drodze sądowej.

Proponuję ochronę prawną obejmującą :

 • dochodzenie roszczeń odszkodowawczych
 • dochodzenie roszczeń ze stosunku prawa pracy
 • obrona przed sądem w sprawach karnych
 • kaucje za sprawy karne spowodowane za granicą ( kredytowo)
 • obrona przed sądem w sprawach o wykroczenie
 • dochodzenie roszczeń wynikających z umów
 • dochodzenie roszczeń z tytułu prawa własności np. nieruchomości
 • Ochrona Prawna Kierowcy
 • Ochrona i pomoc prawna dla przedsiębiorców     » Więcej...

Ochroną ubezpieczeniową mogą być objęci :

 • ubezpieczony,
 • małżonek/małżonka ubezpieczonego,
 • ich niepełnoletnie dzieci oraz niezamężne dzieci, do ukończenia nauki zawodu

Kalkulacja kosztów procesu oraz związanego z nim ryzyka -
Suma sporna: 6.300,00 € - ( przykład )

1. instancja
Koszty sądowe:
3.00 opłata(y) na podstawie § 11 GKG:
453,00 €
Koszty Adwokata:
2.50 opłata(y) na podstawie § 13 RVG:
937,50 €
Koszty Adwokata, przeciwnik:
2.50 opłata(y) na podstawie § 13 RVG::
937,50 €
wydatki na podstawie Nr. 7002 VV RVG: 40,00 €
19% podatek: 363,85 €
Suma: 2731,85 €

2. instancja
Koszty sądowe:
4.00 opłata(y) na podstawie § 11 GKG:
604,00 €
Koszty Adwokata:
3.40 Gebühr(en) gem. § 13 RVG:
1.275,00 €
Koszty Adwokata, przeciwnik:
2.80 opłata(y) na podstawie § 13 RVG:
1.050,00 €
wydatki na podstawie Nr. 7002 VV RVG: 40,00 €
19% podatek: 349,35 €
Suma: 3418,35 €
Suma 1 i 2 instancji: 6.150,20 €

Uwaga : Ważna informacja (proszę zapoznać się z warunkami ubezpieczenia): Powyższy opis świadczeń obejmuje jedynie w sposób fragmentaryczny zakres ubezpieczenia. Umowa ubezpieczenia opiera się na Warunkach Ubezpieczyciela (Rechtsschutzversicherung) Całkowite warunki ubezpieczenia oraz ważne informacje znajdziecie Państwo na certyfikacie ubezpieczeniowym oraz przy wspólnej konsultacji i indywidualnej poradzie. W celu uzyskania indywidualnej i niezobowiązującej oferty zachęcam do kontaktu osobistego.

Hinweis : Quelle: Unverbindliche Beispielrechnung. Die Kosten bei Versäumnisurteil, Anerkenntnis, Klagerücknahme lassen sich nicht pauschal benennen. Bitte beachten Sie, dass dieser Prozesskostenrisikoberechnung nicht alle möglichen Umstände (Prozesskostenhilfe, Zwangsvollstreckung, besondere Verfahrensarten, bestehende Vorsteuerabzugsberechtigung u. s. w.) nicht berücksichtigen kann. Es müssen vielmehr die anfallenden Kosten korrekt und einzeln angegeben werden.

Ochrona Prawna Firmy, dla przedsiębiorstw oraz firmy jednoosobowych, Ochrona Prawna dla osób prywatnych, ubezpieczenie Ochrony Prawnej, Adwokat, Adwokat dla Firmy, Koszty sądowe, ochrona prawna w sprawach karnych, Rechtschutz, Windykacja rachunków, faktur

 

Uwaga : Z przyjemnością udzielę Państwu wyczerpujących informacji na temat bogatej oferty ubezpieczeniowo-finansowej. Moja usługa w zakresie doradztwa ubezpieczeniowego i pośrednictwa finansowego jest całkowicie bezpłatna. Od klientów nie pobieram w tym zakresie żadnych opłat. Aby dowiedzieć się więcej na temat moich usług umów się na bezpłatne i indywidualne spotkanie.