Zabezpiecz sam siebie i swoją rodzinę od następstw nieszczęśliwych wypadków

Codziennie 20.000 wypadków - zabezpiecz swoją egzystencję poprzez NNW !

Zabezpiecz sam siebie i swoją rodzinę od następstw nieszczęśliwych wypadków

Codziennie w Niemczech zdarza się ponad 20.000 wypadków. Czy to w trakcie sportu, czy przy pracy domowej lub na ulicy, dlatego może przydarzyć się każdemu z nas ! NNW oferuje Ci finansową ochronę, aby Tobie i Twojej rodzinie zabezpieczyć koszty materialne spowodowane wypadkiem i ich następstwem.

Ochrona NNW obejmuje trwałe następstwa od nieszczęśliwych wypadków, przejmuje odpowiedzialność za skutki zdarzeń niezależnie od miejsca i chwili ich zajścia. Zaletą ubezpieczenia jest możliwość dostosowania umowy pod względem czasu ochrony, zakresu ochrony, wysokości sumy ubezpieczenia i świadczeń dodatkowych do indywidualnych potrzeb ubezpieczonych osób.

Zakres ochrony podstawowej oraz świadczenia dodatkowe :

 • świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu
 • pomoc finansowa
 • świadczenie z tytułu całkowitego trwałego inwalidztwa
 • świadczenie za leczenie uciążliwe
 • świadczenie rentowe z tytułu niezdolności do pracy
 • dieta szpitalna wypłacana za okres hospitalizacji
 • świadczenie z tytułu śmierci w wyniku wypadku
 • świadczenie z tytułu operacji plastycznej, zatrucia, infekcji

NNW - Okres ubezpieczenia i składka :

 • Umowę ubezpieczenia można zawrzeć na okres roczny
 • Umowa obejmuje pełny czas ochrony (przez cała dobę)
 • Wysokość składki zależy od wysokości sumy ubezpieczenia
 • zakresu ubezpieczenia i klasy ryzyka ustalanej w zależności od wykonywanego zawodu

Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków :

 • NNW indywidualne
 • NNW rodzinne
 • NNW dzieci, młodzieży szkolnej
 • NNW dla grup nieformalnych, Firm, personelu     » Więcej...

Uwaga : Ważna informacja (proszę zapoznać się z warunkami ubezpieczenia): Powyższy opis świadczeń obejmuje jedynie w sposób fragmentaryczny zakres ubezpieczenia. Umowa ubezpieczenia opiera się na Warunkach Ubezpieczyciela (Private Unfallversicherung) Całkowite warunki ubezpieczenia oraz ważne informacje znajdziecie Państwo na certyfikacie ubezpieczeniowym oraz przy wspólnej konsultacji i indywidualnej poradzie. W celu uzyskania indywidualnej i niezobowiązującej oferty zachęcam do kontaktu osobistego.

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków NNW,  Ubezpieczenie od wypadków NNW, Ubezpieczenie NNW, NNW, NNW- poważne urazy, następstwa nieszczęśliwych wypadków, następstwa nieszczęśliwych wypadków - poważne urazy, nieszczęśliwy wypadek, wypadek, następstwa wypadku, progresja, nieszczęśliwe wypadki, ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenie od poważnych urazów, wypadek, poważny uraz, poważne urazy, Ubezpieczenie cało dobowe od wypadków, Unfallversicherung

 

Uwaga : Z przyjemnością udzielę Państwu wyczerpujących informacji na temat bogatej oferty ubezpieczeniowo-finansowej. Moja usługa w zakresie doradztwa ubezpieczeniowego i pośrednictwa finansowego jest całkowicie bezpłatna. Od klientów nie pobieram w tym zakresie żadnych opłat. Aby dowiedzieć się więcej na temat moich usług umów się na bezpłatne i indywidualne spotkanie.