Betriebshaftpflichtversicherung

Odpowiedzialność wykluczona ? Nie możliwe !

§ 823 BGB: Schadenersatzpflicht (obowiązek odszkodowania)

OC Firma - z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, zawodu oraz pracodawcy, zalety i najważniejsze podstawy :

 • chroni Cię przed roszczeniami osób trzecich za przypadkowe szkody
 • broni przed nieuzasadnionymi lub fałszywymi roszczeniami - "passive Rechtsschutzfunktion"
 • dla osób, pracowników, rzeczy, szkody majątkowe
 • koszt polisy można opodatkować jako firmowe wydatki
 • zawiera z reguły OC w życiu prywatnym     » Więcej...
 • ryczałtowa składka dla większej liczby zatrudnionych osób
 • wiele dodatkowych darmowych włączeń i opcji

Co jest przedmiotem ubezpieczenia - OC zawodowe ?

 • Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego wobec osób trzecich za szkody spowodowane przez ubezpieczonego w związku z wykonywanym zawodem lub prowadzoną działalnością.

OC zawodowe - Sumy ubezpieczeń, dodatkowe opcje :

 • 3, 5 Mil. euro dla osób i szkód materialnych
 • 100.000 euro dla szkód majątkowych
 • szkody opracowań
 • Utrata kluczy
 • szkody związane z załadowaniem, wyładowaniem
 • szkody przewodów i ich następstwa
 • szkody stopniowe, ściekowe
 • szkody wynajmu, pomieszczeń, narzędzi pracy
 • oraz wiele innych...

Odpowiedzialność cywilna - Dodatkowe informacje :

Co to jest odpowiedzialność cywilna ? Każdy z nas ponosi odpowiedzialność za swoje działanie. Dotyczy to różnych sfer życia, zarówno prywatnej jak i zawodowej. Czasami tym działaniem wyrządzamy komuś niezamierzoną krzywdę i prawo nakazuje nam jej naprawienie.

Co to jest OC deliktowa ? Odpowiedzialność cywilna deliktowa dotyczy odpowiedzialności za czyn niedozwolony tj. gdy jesteś niewinny, ale odpowiedzialny. Wyobraźmy sobie następującą sytuację: podczas tynkowania budynku z rusztowania spada wiadro prosto na zaparkowany w pobliżu samochód. Wykonawca robót jest zobowiązany do naprawienia szkody z tytułu odpowiedzialności cywilnej deliktowej.

Co to jest OC kontraktowa ? Odpowiedzialność cywilna kontraktowa jest to odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania. We wspomnianym wyżej przykładzie wszelkie naprawy odpadającego tynku będą wynikały z odpowiedzialności cywilnej kontraktowej.

Jakiego rodzaju ochrony możemy się spodziewać ? Po zawarciu umowy ubezpieczenia OC zakład ubezpieczeń wypłaci za nas odszkodowanie poszkodowanemu w granicach naszej odpowiedzialności cywilnej. Górną granicę odpowiedzialności stanowi ustalona w polisie suma gwarancyjna. Z każdego wypłaconego odszkodowania potrąca się udział własny. Suma gwarancyj na ulega każdorazowo pomniejszeniu o kwotę wypłaconą. Jest to tzw. konsumpcja sumy ubezpieczenia. Po wyczerpaniu sumy gwarancyjnej dalej musimy już płacić sami lub wykupić nowe ubezpieczenie.

Uwaga : Ważna informacja (proszę zapoznać się z warunkami ubezpieczenia): Powyższy opis świadczeń obejmuje jedynie w sposób fragmentaryczny zakres ubezpieczenia. Umowa ubezpieczenia opiera się na Warunkach Ubezpieczyciela (Betriebshaftpflichtversicherung) Całkowite warunki ubezpieczenia oraz ważne informacje znajdziecie Państwo na certyfikacie ubezpieczeniowym oraz przy wspólnej konsultacji i indywidualnej poradzie. W celu uzyskania indywidualnej i niezobowiązującej oferty zachęcam do kontaktu osobistego.

 

Uwaga : Z przyjemnością udzielę Państwu wyczerpujących informacji na temat bogatej oferty ubezpieczeniowo-finansowej. Moja usługa w zakresie doradztwa ubezpieczeniowego i pośrednictwa finansowego jest całkowicie bezpłatna. Od klientów nie pobieram w tym zakresie żadnych opłat. Aby dowiedzieć się więcej na temat moich usług umów się na bezpłatne i indywidualne spotkanie.