Ubezpieczenie domu, budynków i lokali gospodarczych

Ubezpieczenie domu, budynków i lokali gospodarczych

Ubezpieczenie budynków (Gewerbliche Gebäudeversicherung) zabezpiecza Ciebie, twoja firmę jako właściciela ubezpieczonego budynku od skutków finansowych w następstwie takich zdarzeń jak:
pożar, piorun, eksplozja, spadek samolotu, dym i sadza, opad, powódź, śnieg i lód, grad, huragan, zalanie, osuwanie lub zapadanie się ziemi, lawina, uderzenie pojazdu, upadek drzew lub masztów, trzęsienie ziemi oraz dopływy i odpływy wodne.

Takie ubezpieczenie jest koniecznością dla każdego odpowiedzialnego właściciela domu!

Ubezpieczenie budynków gospodarczych łączy w sobie trzy umowy ubezpieczeń w jednej umowie.

  • Pożar, (w tym uderzenie pioruna, eksplozja)
  • Ubezpieczenie wodno kanalizacyjne (wodociągi, odpływ i dopływ)
  • Ubezpieczenie w przypadku sztormu i huraganu

Ponadto ubezpieczenie zawiera :

  • Koszty za oczyszczanie, (sprzątanie), rozbiórki, koszty przewozu oraz koszty ochrony, zwykle do 5% sumy ubezpieczenia. Wzrost sumy ubezpieczenia jest jednak zaleca.
  • straty za wynajem w wyniku pożaru, zalania, huraganu lub uszkodzenia gradowego
  • Wodociągi, kanalizacja i rury grzewcze oraz wiele więcej ...

Możliwość dopasowania umowy przy zakupie nieruchomości gospodarczych,
lub przy przebudowie lub rozbudowie

  • Ze względu na to, iż suma ubezpieczenia jest przeważnie źle dopasowana, składka jest zbyt wysoka oraz zabezpieczenia przestarzałe a sumy za niskie na dzisiejszy standard budowy (Baukostenindex), należy taki rodzaj umowy dopasować lub zmienić poprzez wypowiedzenie po wpisaniu do księgi wieczystej (Grundbuch). Składka jest wtedy dużo niższa, a odszkodowania w przypadku szkody dużo wyższe i gwarantują odpowiednią odbudowę zgodną z dzisiejszymi standardami i wymogami – ubezpieczenie dobra prywatnego oraz gospodarczego na sumę wartości początkowej (Neuwertentschädigung) .

Pokrewne ubezpieczenia & tematy

Uwaga : Ważna informacja (proszę zapoznać się z warunkami ubezpieczenia): Powyższy opis świadczeń obejmuje jedynie w sposób fragmentaryczny zakres ubezpieczenia. Umowa ubezpieczenia opiera się na Warunkach Ubezpieczyciela (Gewerbliche, Gebäudeversicherung) Całkowite warunki ubezpieczenia oraz ważne informacje znajdziecie Państwo na certyfikacie ubezpieczeniowym oraz przy wspólnej konsultacji i indywidualnej poradzie. W celu uzyskania indywidualnej i niezobowiązującej oferty zachęcam do kontaktu osobistego.

Ubezpieczenie domu, budynków i lokali gospodarczych, Ubezpieczenie majątku i jego zawartość

 

Uwaga : Z przyjemnością udzielę Państwu wyczerpujących informacji na temat bogatej oferty ubezpieczeniowo-finansowej. Moja usługa w zakresie doradztwa ubezpieczeniowego i pośrednictwa finansowego jest całkowicie bezpłatna. Od klientów nie pobieram w tym zakresie żadnych opłat. Aby dowiedzieć się więcej na temat moich usług umów się na bezpłatne i indywidualne spotkanie.