Katastrofy naturalne, Elementarschäden

Ubezpieczenie od ryzyka zdarzeń losowych - zabezpieczenie przed stratami wynikającymi z zagrożeń sił natury

Każdy z nas może zostać dotknięty przez powódź. Nie tylko na obszarach w pobliżu rzek, które czasem wydostają się poza brzegi. Przez nagłe ulewy może zostać zalana kanalizacja, a następnie zalewa piwnice, nawet miejscowości z dala od wód mogą zostać dotknięte taką szkodą.

(Elementarschäden) Oto plusy takiego ubezpieczenia :

 • Odszkodowanie za zniszczenie przedmiotów gospodarstwa domowego lub refundacja kosztów naprawy budynków
 • Przy całkowitym zniszczeniu budynku odszkodowanie na wybudowanie nowego budynku o tej samej wartości
 • Wynagrodzenie za oczyszczanie, sprzątanie, rozbiórki oraz koszty przewozu i ochrony do uzgodnionego limitu sumy ubezpieczenia
 • Odszkodowanie z tytułu straty za wynajem budynku do uzgodnionego limitu
 • W umowie może zostać zawarte ubezpieczenie wyposażenia domu, mieszkania i majątku

Dodatkowa ochrona dla budynków lub majątku w następujących przypadkach :

 • powódź,
 • odpływy ściekowe,
 • trzęsienia ziemi,
 • osuwanie się ziemi,
 • zapadanie się ziemi,
 • napór, ciężar śniegu,
 • lawiny,
 • wybuch wulkanu ...

Uwaga : Ważna informacja (proszę zapoznać się z warunkami ubezpieczenia): Powyższy opis świadczeń obejmuje jedynie w sposób fragmentaryczny zakres ubezpieczenia. Umowa ubezpieczenia opiera się na Warunkach Ubezpieczyciela (Elementarschädenversicherung) Całkowite warunki ubezpieczenia oraz ważne informacje znajdziecie Państwo na certyfikacie ubezpieczeniowym oraz przy wspólnej konsultacji i indywidualnej poradzie. W celu uzyskania indywidualnej i niezobowiązującej oferty zachęcam do kontaktu osobistego.

Katastrofy naturalne, klęska żywiołowa (Elementarschäden), Ubezpieczenie wyposażenia domu, mieszkania i majątku chroni twój dobytek i jego zawartość

 

Uwaga : Z przyjemnością udzielę Państwu wyczerpujących informacji na temat bogatej oferty ubezpieczeniowo-finansowej. Moja usługa w zakresie doradztwa ubezpieczeniowego i pośrednictwa finansowego jest całkowicie bezpłatna. Od klientów nie pobieram w tym zakresie żadnych opłat. Aby dowiedzieć się więcej na temat moich usług umów się na bezpłatne i indywidualne spotkanie.